2013 NSW Junior Closed Championships
Printable version


U/11 BOY'S DOUBLES


     
J Leung/A Masen

Bye
 
   
 
   
J Leung/A Masen

J Han/R Lin
 
     
Bye

J Han/R Lin
 
   
J Leung/A Masen
9,5,6


T Wang/S Zhou
7,3,3

 
     
J Loekman/B Zong

T Wang/S Zhou
 
   
T Wang/S Zhou
11,11,5


A Li/J Yee
 
     
Bye

A Li/J Yee
 Winner
J Leung/A Masen
9,4,2

 

Last updated:  May 19, 2013 7:44 PM